Vi offentliggør årsrapporten for 2019, hvori vi blandt andet kan præsentere et positivt resultat, en markant forbedring af pengestrømmene samt en vækst i den del af salget, der kommer fra bæredygtighedscertificerede produkter.

Udviklingen i 2019

Det forgangene år var et år med flere positive takter inden for den bæredygtige dagsorden. Vi mærker forsat at interessen efter bæredygtige træbaserede produkter er stigende i markedet. Derfor oplevede vi også i 2019 en væsentlig fremgang i den del af vores salg, der kommer fra bæredygtighedscertificerede produkter. Det er en positiv udvikling, der vidner om, at det er den rigtige tilgang vi har valgt med vores bæredygtighedsstrategi, der tilgodeser beslutningen om vores bæredygtige indkøbspolitik fra 2016.

I årsrapporten præsenterer vi desuden, at efter års negativ udvikling i pengestrømmene har vi lykkedes med at vende denne udvikling i det forgangene år. Det betyder, at vi i 2019 har haft en betydelig fremgang i pengestrømmene fra blandt andet driften med godt 18 mio. kroner.

I 2019 har vi trods den positive udvikling på en række områder, oplevet et fald i nettoomsætningen fra 314 mio. kroner i 2018 til 303 mio. kroner i 2019 samt et fald i driftsresultatet fra 14,2 mio. kroner i 2018 til 8,3 mio. kroner i 2019. Et resultat som primært skyldes et generelt fald i markedsaktiviteten i tredje og fjerde kvartal. Hertil udtaler administrerende direktør i Keflico følgende:

”Overordnet kan vi konkludere, at vi leverer et regnskab for 2019, der følger markedsudviklingen. I første halvdel af 2019 oplevede vi en meget høj markedsaktivitet i både den træforbrugende industri samt hos de danske tømmerhandlere og byggemarkeder, mens vi i andet halvår så en begyndende afmatning i markedet” siger Mads Stenstrop.


Forventninger til fremtiden

Markedsaktiviteten har i de første måneder af 2020 været positiv på flere områder til trods for den usikkerhed, der med corona også præger markedet for handel med træ og træbaserede pladeprodukter. Vi er dog glade for den høje aktivitet, der ses hos tømmerhandlerne og byggemarkederne med de mange hjemmeprojekter, der bliver igangsat i disse tider. Det er dog stadigvæk usikkert hvordan corona vil komme til at præge os for hele året. Hertil udtaler kommerciel direktør i Keflico følgende:

”Det er stadigvæk for tidligt at spå om fremtiden, men vi håber ikke, at den nuværende situation i samfundet vil sætte en stopklods for den bæredygtige udvikling, vi har oplevet i de seneste år i byggeriet, hvor opmærksomheden og anvendelsen af træ har været stigende. Derfor vil vi inden længe præsentere markedet for nogle helt nye tiltag, som skal være med til at bane vejen for stadig mere træ i byggeriet i Danmark” siger Camilla Hyldgaard Thomsen.

Ved eventuelle spørgsmål til årsrapporten kan disse rettes til enten administrerende direktør i Keflico, Mads Stenstrop, på mail ms@keflico.com eller til kommerciel direktør i Keflico, Camilla Hyldgaard Thomsen, på cht@keflico.com.

Læs artikel på Nordjyske: https://nordjyske.dk/nyheder/erhverv/baeredygtighed-giver-bonus-paa-bundlinjen-i-stoevring/45dcf88f-5646-469e-af15-3201ec6391de