Som leverandør af FSC® certificerede træbaserede produkter, har vi valgt at sætte fokus på, hvordan man igennem FSC ordningen er med til at støtte op om FN’s verdensmål.

I denne uge sætter vi fokus på arbejdet for verdensmål nummer 2: Ingen sult.

Når du køber FSC certificerede træbaserede produkter, så bidrager vi nemlig i fælleskab til mindst 14 af FN’s 17 verdensmål takket være FSC’s mærkningsordning.

Du er derfor også med til at støtte FN’s verdensmål om at sætte en stopper for sult, når du køber FSC certificerede varer.

FSC er nemlig med til at beskytte skovens naturlige kilder til føde og sikre bæredygtig brug af skoven igennem de krav, som certificeringsordningen stiller igennem hele forsyningskæden.

Together we are FSC.

Hvordan bidrager FSC til verdensmål 2?

Millioner af familier i udviklingslandene er direkte afhængige af skoven som kilde til mad og foder til husdyr. Skovens økosystem er også med til at holde på vand og er derfor vigtigt for vandforsyningen, hvilket samtidig støtter landbrugssektoren i disse dele af verden.

Skovrydning og ulovlig tømmerhugst har naturligvis negativ indvirkning på skoven som kilde til mad og foder, hvorimod ansvarlig og bæredygtig skovdrift, hvilket FSC ordningen netop stiller krav til, spiller en afgørende rolle i at begrænse sult.

 

FSC har produceret en serie af videoer. Hver af disse giver et indblik i det liv og arbejde, der foregår rundt omkring i verden hos de mange, forskellige mennesker, der alle har hver deres vigtige rolle i FSC: Fra de finske skovejere, til en hotelejer i Mexico og videre. Tag med på rejsen i denne video:

Vi er på en fælles mission

FN har formuleret et fælles sprog for vores globale mission for en bedre verden, fordi det netop, i den størrelsesorden, må og skal være målsætninger, vi er fælles om.

På samme vis er FSC en internationalt anerkendt non-profit mærkningsordning til træ og papir, der arbejder for at fremme bæredygtig skovbrug verden over. Derudover omfatter FSC’s mission også bedre livsvilkår for de dyr og mennesker, der lever i og omkring FSC certificerede skove. Og her har vi, alle involverede parter i samarbejdet, hver vores vigtige rolle:

  • Skovejerne- og arbejderne bidrager eksempelvis ved at sikre, at der i en certificeret skov ikke bliver fældet flere træer, end skoven kan nå at reproducere.
  • Keflico bidrager vi som importør ved at arbejde for fortsat at øge vores kunders muligheder for nemt at kunne vælge FSC certificeret træ og træbaserede pladeprodukter, som formuleret i vores bæredygtige indkøbspolitik.
  • Når du vælger FSC mærket til, støtter du FSC’s strategiske arbejde verden over, også i de mest sårbare regioner, og du bidrager samtidig til at gøre bæredygtig skovbrug til en prioritet på et globalt plan.

Keflico er medlem af FSC Danmark, og for nyligt blev Keflico også medlem af FSC International.

Together we are FSC.