Som leverandør af FSC® certificerede træbaserede produkter, har vi valgt at sætte fokus på, hvordan man igennem FSC ordningen er med til at støtte op om FN’s verdensmål.

I denne uge sætter vi fokus på arbejdet for verdensmål nr. 3: Sundhed og trivsel.

Når du køber FSC certificerede træbaserede produkter, så bidrager vi nemlig i fælleskab til mindst 14 af FN’s 17 verdensmål takket være FSC’s mærkningsordning.

Du er derfor også med til at støtte FN’s verdensmål om bedre sundhed og trivsel i verdens skove, når du køber FSC certificerede varer.

FSC er nemlig med til at skabe bedre sundhed og trivsel for skovarbejderne i verdens skove igennem de krav, som certificeringsordningen stiller igennem hele forsyningskæden.

Together we are FSC.

Hvordan bidrager FSC til verdensmål nr. 3?

Helt konkret støtter FSC skovarbejdernes sundhed og trivsel ved at sørge for, at der stilles krav til arbejdsmiljø og sikkerhed i verdens FSC certificerede skove. FSC ordninger kræver også, at FSC certificerede virksomheder tilbyder job-specifik træning og opfølgning, som er med til at øge sikkerheden for skovarbejderne i skoven såvel som i den efterfølgende produktionsværdikæde.

Ligeledes sikrer FSC, at der er mekanismer på plads, som udløser kompensation til skovarbejderne, hvis de bliver ramt af erhvervssygdomme.

FSC har produceret denne serie af videoer. Hver af disse giver et indblik i det liv og arbejde, der foregår rundt omkring i verden hos de mange, forskellige mennesker, der alle har hver deres vigtige rolle i FSC: Fra de finske skovejere, til en hotelejer i Mexico og videre. Tag med på rejsen i denne video:

FN’s verdensmål markerer en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden

FN’S Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York den 25. september 2015, og de trådte i kraft den 1. januar 2016. Frem til 2030 skal disse verdensmål sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.

På samme vis er FSC en internationalt anerkendt non-profit mærkningsordning til træ og papir, der arbejder for at fremme bæredygtig skovbrug verden over. Derudover omfatter FSC’s mission også bedre livsvilkår for de dyr og mennesker, der lever i og omkring FSC certificerede skove. Og her har vi, alle involverede parter i samarbejdet, hver vores vigtige rolle:

  • Skovejerne- og arbejderne bidrager eksempelvis ved at sikre, at der i en certificeret skov ikke bliver fældet flere træer, end skoven kan nå at reproducere.
  • Keflico bidrager vi som importør ved at arbejde for fortsat at øge vores kunders muligheder for nemt at kunne vælge FSC certificeret træ og træbaserede pladeprodukter, som formuleret i vores bæredygtige indkøbspolitik.
  • Når du vælger FSC mærket til, støtter du FSC’s strategiske arbejde verden over, også i de mest sårbare regioner, og du bidrager samtidig til at gøre bæredygtig skovbrug til en prioritet på et globalt plan.

Keflico er medlem af FSC Danmark, og for nyligt blev Keflico også medlem af FSC International.

Together we are FSC.