FSC - KopiKeflico anvender nu FSC papirlinje.

Keflico har valgt at anvende FSC certificeret kopipapir og brevpapir, da vi naturligvis gerne vil støtte en bæredygtig produktion. Ligeledes arbejder vi for konstant at øge vores indkøb og dermed afsætning af FSC certificeret træ og træbaserede plader.

Fakta om FSC

  • FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end det skoven kan nå at reproducere.
  • Der skal i en FSC-certificeret skov udvises omfattende hensyn til dyre- og planteliv. Samtidig fredes en del af skoven fuldstændigt.
  • FSC stiller en række sociale krav, der gør, at lokalområdet får glæde af indtægterne fra skoven, og at arbejderne i skoven bliver uddannet og bruger sikkerhedsudstyr.
  • Oprindelige folkeslag og lokale sikres retten til at bruge skoven, som de altid har gjort det – og det gælder alle, fra samerne i Nordsverige til indianere i Amazonas.
  • FSC-mærket er løsningen, der giver forbrugere og virksomheder mulighed for at vælge træ fra skovområder, hvor man passer på skoven, dyrene og menneskene, som lever og arbejder i den.

FSC er med andre ord mærket, der gør en forskel for skoven og dens beboere.

Kilde: FSC Danmark www.fsc.dk