I dag har Ekstra Bladet og Danwatch bragt en række artikler omkring indkøb og import af brasiliansk træ til Danmark. De to medier skriver bl.a., at flere virksomheder i Danmark – herunder Keflico – tilsyneladende skulle have benyttet leverandører, som ikke har levet op til reglerne på området.

Handlingsplan iværksat i januar

Vi blev tilbage i januar forelagt risikoen for, at en eller flere af vores leverandører fra Brasilien, imod vores viden, skulle have bedrevet skovdrift i strid med reglerne. Selvom det ikke var muligt at få at vide, hvilke konkrete forhold der var tale om, tog vi det meget alvorligt og reagerede hurtigt. Vi iværksatte en handlingsplan for at undersøge, om der var forhold, vi ikke tidligere havde afdækket i vores eksisterende due dilligence i henhold til EUTR (EU’s tømmerforordning).

Handlingsplanen inkluderede bl.a. en grundig gennemgang af alle vores eksisterende due dilligence processer og risikovurderinger, samtidigt som vi selv gennemførte en række ekstra kontrolbesøg og besigtigelser hos vores leverandører i Brasilien. Her undersøgte vi arbejdsvilkår, kontrollerede træets sporbarhed og fik afdækket eventuelle verserende og afsluttede sager med de brasilianske myndigheder. Som en del af handlingsplanen kiggede vi også på, om vi fremadrettet kunne gøre yderligere for at styrke vores nuværende kontrolprocesser – herunder om der er behov for en tættere dialog med og indhentning af flere informationer fra de brasilianske myndigheder.

Ingen ulovlige forhold

Heldigvis fandt vi ingen ulovlige forhold hos vores leverandører i Brasilien. Og vi fandt intet, der kunne indikere, at vores leverandører har afsendt ulovligt træ til Danmark i den periode, de har været vores samhandelspartnere. I forlængelse heraf er det også vigtigt at få med, at Miljøstyrelsen fører tilsyn med ikke-europæisk træ, som importeres til Danmark, og de har ej heller haft anmærkninger til nogle af vores leverancer fra Brasilien siden implementeringen af EUTR i 2013.

Det er korrekt, at enkelte af vores leverandører har haft sager kørende med de brasilianske myndigheder. Men disse sager er efter vores vidende alle blevet korrekt tilbagevist eller anket, efter at dokumentation for forholdenes rigtighed har været fremlagt og behandlet. Dvs., at de bødeforlæg, der oprindeligt blev givet, ikke skal betales eller er under behandling, og i øvrigt også, at de omtalte leverandører har bevaret deres eksportlicens. Vi afventer dog dokumentation og en redegørelse fra en enkelt leverandør om nogle forhold på en verserende sag, og indtil denne er modtaget, er leverancerne herfra sat på pause. I øvrigt relaterer størstedelen af sagerne som er beskrevet i medierne sig til tiden før, leverandørerne blev vores samhandelspartnere.

Vigtigt med kritisk fokus

Hos Keflico tager vi den bæredygtige udvikling meget seriøst, og det er en del af vores DNA at fremme indkøb og anvendelsen af træ på en lovlig, ansvarlig og bæredygtig måde. Derfor var vi også den første trævirksomhed i Danmark, der formulerede en bæredygtig indkøbsstrategi, hvor vi bl.a. forpligtede os til at indkøbe så meget FSC og PEFC certificeret træ, som det overhovedet er muligt, når det gælder tropisk træ.

Vi arbejder systematisk med due diligence af vores leverandører i henhold til EUTR, og vi bruger mange ressourcer på løbende at indhente og vurdere information fra og om vores samhandelspartnere. En due diligence proces er aldrig statisk og kan også medføre, at vi forholder os til information fra tredjepart. Det er nemlig kun i vores interesse, at andre parter også en gang imellem ser med kritiske og saglige øjne på handlen med træ – for kun et fokus fra mange sider kan være med til at sikre, at den globale handel med træ foregår lovligt så mange steder som muligt.

Hvis historien fra Ekstra Bladet og Danwatch skulle medføre, at nye oplysninger kommer frem, er vi klar til at vurdere disse. Vi vil i den forbindelse også byde et eventuelt tilsyn fra Miljøstyrelsen velkommen med henblik på at gennemgå vores dokumentation.

Man kan læse meget mere om EUTR og det store fokus, som hele den danske træbranche har for at sikre, at der kun importeres lovligt og bæredygtigt træ til Danmark hos Dansk Træforening.

 

Spørgsmål til sagen kan stilles til

Camilla Hyldgaard Thomsen
Kommerciel Direktør
+45 3699 6253
cht@keflico.com