Vi ønsker i Keflico A/S at tage et globalt ansvar for vores branche ved aktivt at søge indflydelse igennem vores nye medlemskab af FSC International. Gennem medlemskabet håber vi blandt andet at opnå indflydelse på udviklingen af udbud og efterspørgsel på tropisk træ.

Siden 2018 har vi været medlem af FSC Danmark, og nu er vi ligeledes medlem af FSC International, der er FSC’s internationale hovedorganisation. Dét er der flere grunde til:

For det første er det med udgangspunkt i, at FSC er en demokratisk organisation. Dermed har vi i Keflico via vores medlemskab stemmeret på lige fod med alle andre virksomheder i det internationale økonomiske kammer. For det andet er vi ligeledes en international virksomhed, der køber og sælger på mange forskellige markeder. Det er således helt naturligt for os at engagere os i FSC International.

”Vi vil gerne ind og være med til at præge udviklingen. Dels fordi FSC® er så vigtig en del af vores forretning. Men også fordi vi synes, at vi har noget at byde på med den viden og position, vi har i markedet. Konkret handler det blandt andet om, at udviklingen af efterspørgslen på især tropisk træ har så meget fart på, at vi er bekymrede for, om udbuddet kan følge med.” Fortæller Kasper Kopp, salgs- og indkøbschef for træ i Keflico.

Indflydelse på globale skovproblematikker

I Keflico har vi en global interesse i at forbedre biodiversitet og klimapåvirkning af skovdrift og transport. Mere specifikt håber vi med vores medlemskab i FSC International at kunne påvirke udviklingen af mere certificeret skov i troperne:

”Vi bliver nødt til sammen med andre aktører i FSC at kigge på, hvordan vi bærer os ad med at få certificeret mere skov i troperne. Der er nogle forskellige barrierer, der varierer fra land til land. Men via kontakt med vores leverandører og andre aktører har vi noget detailviden om, hvad der skal til.” Uddyber Kasper Kopp.

Dele af træbranchen hænger i bremsen

Kasper Kopp fortsætter: “Vi oplever et blandet billede hos resten af branchen, når det kommer til miljøansvar: Der er aktører, som rykker meget målrettet på bæredygtighed, FSC og klima. Og så er der en stor del, der endnu er afventende. Vi opfordrer derfor flere til at melde sig ind i FSC International. Ikke mindst, fordi organisationen tilbyder NGO’er og virksomheder indflydelse på lige fod:

Vi vil gerne sende et signal til flere om at søge international indflydelse. Vi har nemlig en fornemmelse af, at der er mange af vores kollegaer og kunder, som måske ikke tænker på FSC som en demokratisk organisation, der afholder en generalforsamling, hvorved man kan møde op og afgive sin stemme.”

Keflico og FSC

Vi deltager i forvejen aktivt i mange FSC aktiviteter: Vi er partner på projektet Lesser Known Timber Species, og vi støttede opførelsen af udsigtsplatformen Kulbroen på Aarhus Sydhavn.

Siden 2009 har vi været FSC certificeret, og siden 2018 har vi været medlem af FSC Danmark. Vi når i løbet af 2020 i mål med målsætningen i vores bæredygtige indkøbspolitik fra 2016, om at 50 % af alt købt og solgt træ i Keflico skal have en bæredygtig sporbar oprindelse. Næste mål er at opnå 100 % bæredygtig sporbar oprindelse af tropisk træ i 2025.

Om FSC International

FSC International er FSC’s internationale hovedorganisation. Her kan man være medlem, præcis som man kan på nationalt niveau. Medlemskab af FSC International giver mulighed for at møde op og stemme ved den international generalforsamling, hvor verdens NGO’er og virksomheder med interesse I bæredygtig skov mødes hver 3. år for at stemme om retningen for FSC på globalt plan. FSC’s internationale processer foregår I tredelt kammerstruktur, hvor økonomisk kammer, socialt kammer og miljøkammer har lige meget stemmevægt. Der er desuden balance mellem nordlig og sydlig halvkugle i FSC’s stemmeprocesser. 3-kammerinddelingen gør FSC helt unik som demokratisk struktur, fordi det kræver reelt kompromis og stærkt samarbejde mellem økonomiske interessenter og NGO’er. (Kilde: www.members.fsc.org/en/members.)

Læs mere om, hvad et medlemskab i FSC International betyder her.

Foto: FSC Danmark, SONY DSC.