Gennem løbende udvikling af interne systemer, leverandørbesøg og tætte partnerskaber har vi i Keflico opnået en certificering af vores EUTR Due Diligence System. Dette er en væsentlig opkvalificering, som løfter niveauet i kampen imod illegalt træ.

Illegalt træ og skovrydning, som følge heraf, har aldrig været mere alvorligt, end det er i dag. Derfor har det heller aldrig været mere relevant at bekæmpe det, end det er i dag. I Keflico har vi siden 2013 haft og videreudviklet et grundigt Due Diligence System (DDS), som er med til at sikre, at det træ, vi forhandler, har en lovlig og sporbar oprindelse. Vi foretager en konsekvent dokumentkontrol og udfører løbende kontrolbesøg ved leverandører i blandt andet højrisiko lande.

I den løbende forbedring af vores Due Diligence System har vi valgt at gå skridtet videre og inddrage en uafhængig tredjepart til kvalitetssikring og auditering af vores system. I Keflico er vi derfor nu under overvågning af Orbicon/Soil Association, som er godkendt som EU Monitoring Organisation. Det betyder, at vi fremadrettet vil blive auditeret årligt, og der udstedes en DDS erklæring, hvis gyldighed til enhver tid kan valideres ved Orbicon. Vores ambition er at have markedets højeste standard på området og dermed sikre, at det træ, vi forhandler, har en lovlig og sporbar oprindelse.

Formålet med certificeringen

Formålet, med at vi nu videreudvikler vores Due Diligence System (DDS), er for det første, at vi således også i fremtiden har et system, som sikrer os imod illegalt træ i værdikæden og dermed også sikrer vores kunder og samarbejdspartnere imod ulovlig skovet træ. For det andet, at vi har en sikker dokumentation i forhold til legaliteten, som vi til enhver tid kan fremlægge, hvis behovet skulle opstå. For det tredje, at vi kan gøre en aktiv indsats imod illegalitet i skovproduktionen, som isoleret set udgør en af de største trusler mod skovene i tredje verdenslande.

Ved uddybende spørgsmål eller kommentarer, er du naturligvis velkommen til at rette dem direkte til vores salgs- og indkøbschef, Kasper Kopp på kk@keflico.com eller på telefon 9813 3544.