Petya Petkova

Petya Petkova
Grafisk Marketingmedarbejder

Telefon: +45 3699 6243
Lokation: Støvring
Helena Grønhøj Andersen

Helena Grønhøj Andersen
Marketingkoordinator

Telefon: +45 3699 6241
Lokation: Støvring