I denne uge sætter vi fokus på arbejdet for verdensmål nr. 5: Kønsligestilling

Igennem vores partnerskab med FSC Danmark bidrager vi i Keflico til mindst 14 af FN’s 17 verdensmål takket være FSC’s mærkningsordning. Det gør vi faktisk allesammen, når vi køber FSC® certificerede træbaserede produkter. Together we are FSC.

FSC definerer kønsligestilling sådan, at kvinder og mænd har lige vilkår for at realisere deres fulde menneskerettigheder og til at bidrage til og nyde godt af økonomisk social, kulturel og politisk udvikling. Det er definition vi nok i høj grad tager for givet her i Danmark, men i nogle af vores leverandør lande er det ikke nødvendigvis sådan, så derfor spiller FSC’s arbejde en betydelig rolle for at fremme kønsligestilling.

Hvordan bidrager FSC til verdensmål nr. 5?

Helt konkret stiller FSC krav til skovejerne om at fremme kønsligestilling i forhold til beskæftigelse, uddannelsesmuligheder, tildeling af kontrakter, ansættelsesprocedurer og driftsaktiviteter, herunder:

 • Stillinger skal være åbne for både mænd og kvinder på lige vilkår, og kvinder opfordres til at deltage aktivt i alle typer arbejde.
 • Arbejde, der typisk varetages af kvinder (planteskoler, skovbrug, høst af ikke-træbaserede skovprodukter, vejning, pakning mv.) indgår i uddannelses- og sundhedsprogrammer i samme omfang som arbejde, der typisk udføres af mænd.
 • Kvinder og mænd betales den samme løn for det samme arbejde.
 • Kvinder betales direkte, og der benyttes gensidigt aftalte metoder (f.eks. direkte bankoverførsel, direkte betalinger til skolegebyrer mv.) for at sikre, at de sikkert modtager og beholder deres løn.
 • Barselsorlov er ikke på mindre end seks uger.
 • Barselorlov er til rådighed for mænd, og der er ingen straf for at tage den
 • Møder, ledelsesudvalg og beslutningsfora er organiseret til at omfatte kvinder og mænd og lette den aktive deltagelse af begge køn.
 • Fortrolige og effektive mekanismer eksisterer for rapportering og eliminering af tilfælde af seksuel chikane og diskrimination baseret på køn, civilstand, forældremyndighed eller seksuel orientering.

FSC har produceret en serie af videoer, hvor hver video giver et indblik ind i det liv og arbejde, som foregår omkring i verden, hos de mange, forskellige mennesker, der alle hver har deres vigtige rolle i FSC. Tag med på rejsen i denne video:

De 17 Verdensmål er en plan og ambition for hele verdens udvikling frem til 2030

Som én af de større danske handelsorganisationer indenfor branchen for handel med træ og træbaserede pladeprodukter, samarbejder vi løbende med aktører i mere end 30 forskellige lande verden over. Dette vil uundgåeligt påvirke både klimaet og miljøet. Derfor arbejder vi kontinuerligt på at mindske vores klima- og miljøpåvirkning, samt på at tænke i mere bæredygtige forretningsmodeller og løsninger.

Igennem vores samarbejde med FSC, som er en internationalt anerkendt non-profit mærkningsordning til træ og papir, er vi med til at fremme bæredygtig skovbrug verden over. FSC’s mission omfatter bl.a. også bedre livsvilkår for de dyr og mennesker, der lever i og omkring FSC certificerede skove. Her spiller de forskellige parter en vigtig rolle:

 • Skovejerne- og arbejderne bidrager eksempelvis ved at sikre, at der i en certificeret skov ikke bliver fældet flere træer, end skoven kan nå at reproducere.
 • Keflico bidrager vi som importør ved at arbejde for fortsat at øge vores kunders muligheder for nemt at kunne vælge FSC certificeret træ og træbaserede pladeprodukter, som formuleret i vores bæredygtige indkøbspolitik.
 • Når du vælger FSC mærket til, støtter du FSC’s strategiske arbejde verden over, også i de mest sårbare regioner, og du bidrager samtidig til at prioritere bæredygtig skovbrug på et globalt plan.

Keflico er medlem af FSC Danmark, og for nyligt blev Keflico også medlem af FSC International.

Together we are FSC.