I Keflico er vi dedikeret til den bæredygtige udvikling og vi er meget bevidste om vores rolle i denne. Vi sætter bæredygtighed og ansvarlighed højt på dagsordenen – og vi kan derfor nu præsentere vores første bæredygtighedsrapport.

I rapporten inviterer vi indenfor i Keflico – og giver et indblik i vores bæredygtighedsrejse. Vi præsenterer hvordan vi forener ét kommercielt og ét bæredygtigt fokus, herunder hvilke komplikationer vi oplever, samt hvilke positive konsekvenser vores allerede igangsatte initiativer har haft. Vi ønsker at give et fuldgyldigt billede af den bæredygtige udvikling i Keflico – og derfor har vi med denne rapport valgt at forpligtige os til at rapportere på vores udvikling i fremtiden. Hertil udtaler administrerende direktør i Keflico, Mads Stenstrop følgende:

Vi er dedikeret til den bæredygtige udvikling i Keflico og vi er meget bevidste om vores rolle i denne. Den bæredygtige udvikling er en langsigtet proces, og vi ønsker med vores rapportering, at give alle interessenter indblik i processen samt indblik i, hvorledes vi prioriterer de løsninger, der kan gøre en forskel nu og i fremtiden. Vi er stolte over, at vi som den første danskejede træhandelsvirksomhed nu går ud med en bæredygtighedsrapport. Udover at kortlægge vores resultater skal den sikre en tydelig transparens i alle vores aktiviteter på tværs af værdikæden fra skoven og hele vejen frem til slutbrugeren,”

Med træ, og dermed skov, som livsgrundlag samt menneskelig kapital som vores andet vigtige råstof, mener vi, at det både giver mening og værdi at vi arbejder med bæredygtighed i et bredt perspektiv. Vi har en pragmatisk tilgang, og vi ved at der er nogle områder som vi kan bidrage og inspirer mere til end andre. Derfor har vi valgt at prioritere vores engagement i den bæredygtige udvikling indenfor fire overordnede indsatsområder, der henholdsvis er: Verdensmålene i Keflico, Træet og Skoven, Keflico og Klimaet samt En ansvarlig og attraktiv arbejdsplads.

”Hvis vi skal lykkes med at skabe vedvarende bæredygtige forandringer, har vi alle et medansvar. Vi har valgt at påtage os en del af dette ansvar ved at sætte bæredygtighed og ansvarlighed højt på dagsordenen, og vi har, som rapporten viser, allerede taget nogle store skridt i den bæredygtige retning” udtaler Mads Stenstrop.

Bæredygtig vækst i en verden i forandring

I rapporten præsenterer vi en reduktion i vores klimabelastning med næsten 30 pct. fra 2018 til 2019 samt en positiv udvikling i den del af vores omsætning, der kommer fra bæredygtighedscertificerede produkter:

”Vi har igennem de seneste år oplevet en stigende kompleksitet på markedet for handel med træ og træbaserede produkter, der naturligvis stiller øgede krav til os som importører og forhandlere. Derfor har vi også for længst forpligtet os til at fremme ansvarlig og bæredygtig brug af træ ved at følge med udviklingen, men også præge denne. I 2019 – ét år før vores målsætning – nåede vi næsten en certificeringsandel på 50 pct. af vores omsætning. Det betyder, at vi siden 2016 har formået at øge vores certificeringsandel med næsten 67 pct. hvilket giver anledning til, at der nu skal sættes nye ambitiøse målsætninger” siger kommerciel direktør i Keflico, Camilla Hyldgaard Thomsen og fortsætter:

”Vi mener, at en bæredygtighedsrapport er en naturlig forlængelse af vores strategi om at fremme brugen af bæredygtige træprodukter, ligesom den imødekommer den stigende kompleksitet og efterspørgslen efter en stadig større transparens på tværs af markedet,” siger Camilla Hyldgaard Thomsen.

Vi håber, at vi med rapporten kan give inspiration til, hvordan vi sammen kan skabe vedvarende bæredygtige forandringer for vores fælles verden.

Du kan læse hele bæredygtighedsrapporten her.