Skip to main content


Ansvarlig skovdrift

Træ skal komme fra en ansvarlig og lovlig skovdrift. Længere er den ikke. Derfor foretager vi grundig Due Dilligence med alle vores leverandører for at sikrer, at det træ vi forhandler lever op til de krav. Det er en del af din sikkerhed når du køber træ fra Keflico!

Kig efter certificeringerne når du køber træ

</br>Ansvarlig skovdrift.

FSC® - Certificering

FSC® står for Forest Stewardship Counsil. FSC® er en international mærkningsordning for træ og papir. Når du vælger FSC®-certificerede produkter, er du med til at sikre naturen og de sociale forhold i skovene. Det gør du ved at støtte skovejere, som behandler skovene og skovarbejderne med respekt. FSC®-certificeringen er nemlig en tredjeparts verificering, der kontrollerer, at skovdriften drives bæredygtigt og ansvarligt.

Ordningen kontrollerer blandt andet, at der ikke fældes mere træ, end skoven kan nå at reproducere, at skovarbejderne arbejder under ordentlige forhold – og at truede arter og udsatte områder beskyttes. Når du køber FSC®-certificerede produkter, er du altså med til at vægte skovens miljø højt. Du sørger for at beskytte truede arter og udsatte områder – og samtidigt sikrer du et minimalt fodaftryk i naturen.

Ordningen møder bred opbakning fra blandt andet miljøorganisationer verden over. Træ er et CO2-venligt materiale. Når det er FSC-mærket, har det også en ansvarlig oprindelse.

I Keflico er vi Chain of Custody certificeret til at håndtere FSC® - certificerede produkter. Vi bliver årligt auditeret på om vi lever op til retningslinjerne indenfor ordningen.

Se efter FSC® mærket på vores produkter.

Læs mere om ordningen her
.

PEFC - Certificering

PEFC står for Programme for the Endorsement of Forest Certification. PEFC er en anden global organisation, der arbejder for at fremme bæredygtig skovdrift i hele verden. Ordningen er én af verdens største certificeringssystemer for bæredygtigt skovbrug. Et godkendt og anerkendt miljømærke, der sikrer træ fra bæredygtigt forvalterede skove.

Certificeringen og det bagvedliggende sporingssystem sikrer, ligesom FSC®, at de produkter, der kommer fra skoven, er produceret legalt og med respekt for naturen og de mennesker, dyr og planter, der lever heri.

Træ et ét af verdens mest bæredygtige byggematerialer. Derfor bør skovforvaltningen også være bæredygtig. Det handler om, at driften af skoven skal være miljømæssig forsvarlig, socialt gavnlig og økonomisk levedygtig for såvel nuværende som for fremtidige generationer. Det er PEFC er sikret når produktet kommer fra PEFC - certificerede skove.

I Keflico er vi Chain of Custody certificeret til at håndtere PEFC - certificerede produkter. Vi bliver årligt auditeret på om vi lever op til retningslinjerne indenfor ordningen. 

Læs mere om ordningen her
.

Svanemærket

Svanemærket er det officielle miljømærke i hele norden. At det er officielt betyder, at det har myndighedernes opbakning. Formålet med Svanemærket er at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug.

Mærkningen ser på hele produktets livscyklus, og de miljøproblemer, der opstår undervejs – for at beskytte både mennesker, miljø og jordens ressourcer. For at et produkt kan svanemærkes, skal det leve op til nogle skrappe krav i produktets livscyklus. Mærkningen er oftest forbundet med fremstillede produkter.

Læs mere om svanemærket her
.

Cradle to cradle

Cradle to Cradle er en international anerkendt tredjeparts standard for produkter, der er cirkulære og ansvarligt produceret.

En Cradle to Cradle certificering på produktniveau er med til at angive at produktet indgår i et materialekredsløb, hvor hensigten er at produktet er sammensat af rene materialer, som kan skilles af efter brug og genanvendes til samme eller nye formål. På den måde undgås affald, hvilket er bæredygtigt for mennesker og miljø.

Cradle to Cradle Certificeret produkter bliver vurderet ud fra fem kategorier. Graden af materialesundhed, materialegenanvendelse, vedvarende energi samt forvaltning af carbon, forvaltning af vandressourcer og social ansvarlighed. Indenfor hver kategori vil produktet i et scorecard vurderes til enten Basic, Bronze, Silver, Gold eller Platinum. Produktets samlede certificeringsniveau bestemmes af den eller de laveste scorer i produktets scorecard.

Kig efter Cradle to Cradle mærket på vores produkter. Og ønsker du at se hvilket niveau produktet er certificeret på findes dette under dokumentation eller ved at tage direkte kontakt til os.

Læs mere om Cradle to Cradle her
.