Skip to main content


Vi vælger ansvarlighed

For os handler bæredygtighed om ansvarlighed. Om at tage vores ansvar for de valg vi træffer seriøst. Vi skal altid passe på naturen, klimaet og mennesker. Længere er den ikke.

Læs mere

</br>Vi vælger ansvarlighed.

Træet og skoven

Vi mennesker har en naturlig tilknytning til naturen og dermed også træ. Vi finder ro i naturen. Og lader den flytte ind i vores hjem gennem fantastiske træbaserede produkter. Det har vi altid gjort.

I de seneste år er udviklingen accelereret – og vi står nu ved foden af en trærevolution. Det er derfor afgørende, at vi har fokus på, hvordan vi bruger naturens ressourcer mest ansvarligt med fokus på fremtiden. De fremtidige generationer skal nemlig også have adgang til bæredygtige skove- og ikke mindst til fantastiske træbaserede produkter fra en holdbar, lovlig og ansvarlig skovdrift.

Træ er langt mere end, hvad der umiddelbart møder øjet. Ikke nok med, at vi alle er afhængige af verdens skove, så har cirka 20 pct. af jordens befolkning også skov som livsgrundlag. En nedbrydende udvikling i verdens skove vil derfor ikke kun have fatale miljømæssige konsekvenser, men også sociale og økonomiske betydninger.

Vores fokus er derfor at passe på skovene nu og i fremtiden. 

I Keflico har vi viden om og forståelse for skovens dynamikker og dens værdi for dyr, mennesker og samfund. Vi tager ansvar for skoven og træet. 

Læs mere her

.

Helt tæt på klimaet

Klimaforandringerne er en realitet. Og i en forretningsmodel som vores mærker vi dem helt tæt på. Tiltagende skovbrande, ørkendannelser, oversvømmelser, faldende biodiversitet samt et ualmindeligt fugtigt klima er alt sammen eksempler på klimaforandringer, der allerede har påvirket vores værdikæde. 

Vi tager et medansvar for at begrænse vores påvirkninger på klimaet. Det giver simpelthen ikke nogen mening at lade være. For at vi kan bidrage til den bæredygtige omstilling og minimere vores påvirkninger, mener vi, at det er vigtigt at forstå udgangspunktet først. Vi afdækker derfor løbende vores klimapåvirkninger med konkrete klimaberegninger. 

Læs mere her

.

Træ falder ikke for hvem som helst

Vi tror på, at kombinationen mellem vores stærke fundament samt innovative tilgang er det, der er med til, at vi både kan fastholde og rekruttere dygtige mennesker. Mennesker som vil være med til at skabe bæredygtige resultater i dag såvel som i morgen. 

Organisations- og kompetenceudvikling er derfor også ét af vores primære fokusområder. Vi vil altid bestræbe os efter at sikre de bedste mulige rammer for arbejdet – og den forsatte udvikling af Keflico. Derfor er det også naturligt for os at have et stort fokus på den enkelte medarbejders trivsel og udvikling. Og vi er med hele vejen lige fra onboarding til den daglige drift og udvikling. Det synes vi skaber de bedste forudsætninger for at lykkes hos os.

Vi står stærkest sammen. Samarbejde, kommunikation, vidensdeling er fundamentalt for os i Keflico. Uden et stærkt samarbejde er det vanskeligt at sætte nye standarder, skabe ny viden og udvikle nye services.

Læs mere her

.