Skip to main content


En bæredygtig fremtid

Kom med på vores rejse mod en mere bæredygtig fremtid i vores bæredygtighedsrapport.

Se rapporter

</br>En bæredygtig fremtid.

Rapportering

Vi ønsker at give et fuldgyldigt billede af den bæredygtige udvikling i Keflico, og derfor har vi valgt at forpligtige os til løbende at rapportere på vores proces mod en mere bæredygtig fremtid. Du får et indblik i udviklingen i Keflico i vores årlige bæredygtighedsrapport. Rapporteringen følger Glo­bal Reporting Initiative (GRI) standarden med deraf følgende krav til indhold og struktur. 

Du finder vores bæredygtighedsrapporter her: