Skip to main content

Eur. Røget Eg - Kantskåret

Røget eg kommer af en behandling af egetræ med en røgningsteknik, hvor basiske dampe går i forbindelse med træets høje indhold af garvesyre. Røgningen tager sigte på at tætne træets overflade, hvilket beskytter træet mod råd og insekter - og samtidig giver træet en unik farve og tekstur.