Skip to main content
Bæredygtighed

Hvad med regnskoven?

Hvad med regnskoven?.

Skovrydningen i Amazonas har nået sit højeste niveau i 12 år, og den skadelige skovhugst har spredt sig til hjertet af regnskoven.

Det er åbenlyst ikke den rigtige udvikling – men det er samtidig vigtigt at understrege, at skovbrug i regnskoven er en del af løsningen og ikke alene problemet. Men hvordan!?

Det helt afgørende er, at skovdriften drives ansvarligt og skovejerne har et incitament for netop at dyrke skoven fremfor at rydde eller afbrænde skov til fordel for blandt andet landbrug som det sker i Amazonas nu. Det incitament kan vi blandt andet være med til at skabe ved efterspørgsel på certificeret tropisk træ.

I Keflico har vi valgt at gå forrest i et fælles initiativ for at præge den bæredygtig udvikling i Amazonas til fordel for både biodiversitet, klima, lokalbefolkning og byggeriet generelt. Vi står heldigvis ikke alene i arbejdet, men er gået sammen med en række internationale aktører i træbranchen om ’An Amazon Initiative’.

– Det grundlæggende problem er, at det ikke altid er en god forretning at drive bæredygtigt skovbrug i Amazonas. Mange af træerne bliver derfor brændt eller fældet for at gøre plads til mere rentabelt landbrug med sojabønner og kvæggræsning, der hurtigt udpiner jorden og driver landmændene endnu længere ind i skovene. For at bevare regnskoven er det derfor nødvendigt at gøre bæredygtig træproduktion til en god økonomisk forretning og investering. På den måde er der nemlig en interesse i at lade den vokse, forklarer Kasper Kopp, chef for Sourcing & Compliance i Keflico, og fortsætter:

– De fleste vil jo umiddelbart synes, at det lyder positivt, at træproduktionen i Amazonas er faldet voldsomt, men i realiteten er det faktisk et kæmpe problem, fordi alternativet oftest er rovdrift og afbrænding af træer til fordel for landbrug. Hvis man vil bevare regnskoven, er det derfor nødvendigt i stedet at sikre en bæredygtig træproduktion, hvor der eksempelvis bliver plantet nye træer, og træerne bliver fældet i et kontrolleret, passende tempo, så skov og biodiversitet hele tiden bliver bevaret.

Vi håber et initiativ som dette kan være med til at inspirere og belyse de muligheder vi rent faktisk har for at gøre en positiv forskel og skabe en bæredygtig udvikling for ikke mindst befolkningen i nogle af verdens mest udsatte områder.

Det åbne brev til Brasiliens Skovsektor kan du læse lige her.

Kigger du bæredygtighedscertificeret træ når du skal bruge byggematerialer?

Nyheder om bæredygtighed