Skip to main content
Bæredygtighed

Sådan bevares regnskoven

Sådan bevares regnskoven .

Det får alarmklokkerne til at ringe hos mange, når snakken falder på at fælde træer i troperne. Det gør det, fordi mange er af den opfattelse, at det er en dårlig ting, at træer her fældes. Særligt når vi snakker de tropiske regnskoven. Men ansvarlig, bæredygtig skovhugst og forvaltning er en helt essentiel del af at bevare skovene og forbedre vilkårene.

Selvom de tropiske skove kun dækker cirka 10 procent af verdens samlede landareal, så spiller de en vigtig rolle for livet på jorden. Skovene huser blandt andet to tredjedele af verdens dyre- og plantearter, og fungerer som livsgrundlaget for befolkningen i nogle af verdens fattigste lande. Disse tropiske skove finder vi i et bredt bælte omkring ækvator. Vi kender nok bedst disse skove som regnskove.

Det har en stor betydning for både miljøet og befolkningen, at have en ansvarlig og bæredygtig skovdrift og deraf en god forretning for skovforvalterne - særligt i troperne, hvor interesserne er mange. Hvis ikke den bæredygtige skov er en kilde til indtjening, kan det være mere gunstigt for skovejerne at rydde skovarealerne til minedrift eller udlægge arealerne til landbrugsjord til eksempelvis produktion af soya, palmeolie og kvæg.

Og alt ialt er det ikke særligt gunstigt for klimaet, miljøet og dermed heller ikke for menneskene i sidste ende. Efterspørgsel på bæredygtigt tropisk træ og de mindre kendte træsorter til byggeriet og industrien er derfor vigtig for at bevare skovene.

I 2021 blev der under COP26 taget et vigtigt politisk skridt for at beskytte verdens skove. Hundrede lande indgik en aftale, der sigter mod at bremse afskovning inden 2030. Aftalen, som omfatter 85 procent af klodens skove, er afgørende for at skabe en positiv udvikling for blandt andet biodiversiteten og klimaet. Vi vil være med til at bidrage til denne positive udvikling ved at vælge ansvarligt skovet træ. 

Hvorfor er det godt at fælde træerne, når skovene binder CO2?

Træ er et effektivt kulstoflager, det skyldes fotosyntesen. Fotosyntesen er den næsten magiske, naturlige proces, der gør, at både træet og skovbunden optager kuldioxid, mens træet vokser. Rent faktisk lagrer træet den optagede kuldioxid i hele dets levetid.

Det vigtige i denne ligning er, at træet ikke dør, når det fældes. Træet dør, når det rådner eller brændes, hvorpå kuldioxiden igen frigives. Ved anvendelse af træet eksempelvis som byggemateriale eller møbler, fortsætter træet sit liv som kulstoflager efter fældning. Det er i den grad positivt for CO2 regnskabet.

Hvis vi samtidig formår at dyrke skoven ansvarligt og plante nye træer, så skoven forbliver - ja så er udviklingen for alvor positiv. På den måde bliver hvert træprodukt en fin "Kulstof beholder", og skovens nye træer kan vokse og optage mere kulstof. Ved at plante nye træer, mens de fældede træer indgår i enestående byggerier og unikke projekter udvides antallet af "Kulstof beholdere" over alt i hele verden.

En ansvarlig dyrket skov kan klare sig endnu bedre end urørt skov. Træet sluger mest kulstof, når det vokser og optager mindre kulstof, når det er fuldt udvokset. Træ lagrer den kulstof, det allerede har optaget.


Tropisk tømmer er altså en vigtig del af en bæredygtig løsning for ikke bare regnskovene men også for verden helt generelt. Kun ved aktivt at involvere os med de tropiske skovbrug kan vi skubbe på for mere bæredygtigt træ og sikre, at netop disse løsninger er mere attraktive end de illegale og kortsigtede handlinger i skovene.

Køb af bæredygtigt tropisk træ sikrer indkomster lokalt både gennem skatter og de arbejdspladser, som det genererer. Dette giver i øvrigt incitament til at sikre og udvide skovene fremadrettet.

I Keflico stiller vi derfor krav til vores leverandører. Det gør vi blandt andet ved at gøre dem opmærksomme på kravene til bæredygtig produktion, som både vi og vores omgivende markeder stiller.

Hvordan kan du gøre en forskel ?

Du kan se efter certificeret træ. Uanset om træet er fra Honduras, Holstebro eller Holland, er certificeringsordningerne som FSC og PEFC med til at sikre en bæredygtig skovdrift.

Standarderne sikrer ikke blot, at skoven forbliver en skov. Certificeringsordningerne er også med til at sikre, at skoven og samfundet har det godt. Med disse standarder er der sat en afgørende kvalitet for både hugst og samfund, CO2-binding, rent drikkevand, biodiversitet og rekreation, for bare at nævne nogle af de elementer certificeringsordningerne berør.

Det gør derfor en enorm forskel for både miljø og mennesker, hvis du efterspørger træ fra ansvarlig og bæredygtig skovdrift. Og så anbefaler vi, at fokusere mindre på om træet hedder Guariuba, Ipé, Eg eller Iroko og mere på træets egenskaber. På den måde vil træ også blive endnu mere tilgængeligt, hvis vi oftere prioriterer de mindre kendte tropiske træarter fra bæredygtig hugst.

Ved sammen at sikre disse fantastiske skove for fremtiden, sikrer vi altså livsvilkårene for både mennesker og klodens øvrige arter, og gør træ endnu mere tilgængeligt - for alle!

Inspiration

Se alle