Vi tager bæredygtighed seriøst

I mere end 65 år har vi i Keflico serviceret og rådgivet professionelle aktører indenfor verdens ældste og samtidig mest moderne byggemateriale, træ. Vi er dedikeret til den bæredygtige udvikling og er meget bevidste om vores rolle i denne. Vi har, som så mange andre virksomheder, en signifikant påvirkning på miljøet i vores værdikæde – negativ som følge af klimapåvirkninger fra vores aktiviteter og varetransporter og positiv som følge af vores bidrag til den bæredygtige skovdrift, brugen af træ samt et mere bæredygtigt byggeri.

I Keflico ser vi den bæredygtige udvikling som en langsigtet proces. Med træ, og dermed skov, som livsgrundlag samt menneskelig kapital som vores andet vigtige råstof, giver det både mening og værdi at vi arbejder med bæredygtighed i et bredt perspektiv. Vi har en pragmatisk tilgang, og vi ved at der er nogle områder som vi kan bidrage og inspirer mere til end andre. Derfor har vi valgt at prioritere vores engagement i den bæredygtige udvikling indenfor fire overordnede indsatsområder:

Verdensmålene i Keflico

Den bæredygtige udvikling i Keflico tager udgangspunkt i at sikre en bedre verden for de nuværende og kommende ge­nerationer. Derfor støtter vi op om FN’s verdensmål, for at tage et medansvar og bidrage til ska­belsen af en bedre verden for os alle.

Læs mere om Verdensmålene i Keflico her

 

Træet & Skoven

Vi har en naturlig passion for træ og træbaserede produkter i Keflico. Derfor er det også i vores interesse at fremme bæredygtigt og ansvarligt skovbrug og byggeri. Det vil vi blandt andet ved at modne vores leverandørkæder, således vi også har holdbare, sunde og bæredygtige skove i fremtiden.

Læs mere om vores tilgang til Træet og Skoven her

 

Keflico & Klimaet

Vores største påvirkning på miljøet og klimaet ligger i vores varetransporter og i den daglige drift af Keflico.

Vi har påtaget os ansvaret for selv at mindske denne påvirkning de steder, hvor vi har kontrol og dermed mulighed for at skabe vedvarende bæredygtige forandringer.

Læs mere om tilgangen til vores klimabelastning i Keflico her

En ansvarlig og attraktiv arbejdsplads

Vores vigtigste ressource er medarbejderne i Keflico. Derfor er det også ét af vores helt centrale fokusområder, at vi sikrer at udvikle Keflico i en ansvarlig og bæredygtig retning, til fordel for disse.

Læs mere om hvordan vi arbejder med at skabe en ansvarlig og attraktiv arbejdsplads her

 

Publikationer

Vi ønsker at give et fuldgyldigt billede af den bæredygtige udvikling i Keflico, og derfor har vi valgt at forpligtige os til at rapportere løbende på processen. Vi følger standarden Glo­bal Reporting Initiative (GRI) med deraf følgende krav til indhold og struktur. Du finder vores bæredygtighedsrapportering her.

2019