Skip to main content
Innovation

Hvad er modificeret træ, og hvor kan det anvendes?

Hvad er modificeret træ,
og hvor kan det anvendes?.

Modificeret træ er træ, der er behandlet for at øge træets egenskaber og varighed. Men hvordan foregår det, og hvad er årsagen til, at noget træ får en bæredygtig modificering?

Hvad betyder det at modificere træ?

Uanset modificeringstype er målet at forandre træets cellestruktur, så vandoptaget i træet kan nedsættes. Vand vil nemlig gerne klamre sig til sukkerstofferne i træ, træets egen fugt og andre organismer.

Ved en modificering mindskes netop sukkerstoffer, fugt, harpiks og andre organismer. Det gør træet mere formstabilt og mere modstandsdygtigt over for råd og svamp - netop fordi vandet, der typisk forårsager deformering og råd, ikke kan binde sig i træet på samme måde længere.

Dette er særligt gode egenskaber for træ, der skal bruges til udendørs projekter. Samtidig kan et lavere fugtindhold i træet gøre det mere sprødt. Man skal således være mere forsigtig i forbindelse med forarbejdning ved nogle af de modificerede træsorter.

Hvor lang tid holder modificeret træ?

En modificeringsproces ændrer træet permanent, og kan give det en ekstra lang holdbarhed. Træets holdbarhed afhænger af træsortens egenskaber, samt den modificering træet har fået. Den modificerede træsort Accoya har eksempelvis som den eneste trætype en dokumenteret varighedsgaranti på 50 år over jord og 25 år i forbindelse med jord og vand. Andre modificerede produkter som Thermo-D Ask opnår en varighedsklasse 1, mens Thermo-D Fyr opnår en varighedsklasse 2. 

Hvad skal modificeret træ behandles med?

Modificeret træ kræver ikke særlig behandling eller vedligehold i forhold til andet ikke-modificeret træ. Det kan dog med fordel både olieres og males.

Det, der for alvor truer træets levetid, er svamp og råd. Nogle træsorter er fra naturens siden særdeles hårdføre over for svamp og råd - også uden behandling. Træ, der ikke selv har disse gode forudsætninger, får derfor udført modificeringer for at sige "nej tak" til svampeangreb. Dette træ skal samtidig have en cellestruktur, der kan tage imod behandlingen. Her er flere sorter af fyrretræ - blandt andre - virkelig gode kandidater.

Svamp kan få træ til at rådne, men ikke alene. Svamp lever allerbedst i træet, når træet er konstant fugtigt og i frostfrie omgivelser. Det er netop fugten, som modificering piller ved – altså træets evne til at lade vand og fugt passere gennem træets celler.

En modificeringsproces kan udføres på flere forskellige måder. Vores Thermo-D træ er modificeret ved varmebehandling, mens eksempelvis Accoya er en Radiata Pine, der er modificeret ved en acetylering. Den visuelle forskel er tydelig. Varmebehandling giver træet en gyldenbrun tone modsat acetylering, der ikke ændrer træets farve væsentligt. Uanset modificeringsproces er formålet at forlænge træets holdbarhed på en skånsom og miljøvenlig måde. Processerne udføres derfor helt uden brug af biocider og tungmetaller.


Thermo-D behandling - også kaldet varmebehandling

Thermo-D behandling er modificering af træet udelukkende ved brug af varme og tilførsel af vanddampe. Træet varmes op til et sted mellem 180 og 212 grader i et iltfattigt miljø, hvorved træets polymerer omdannes. Det lyder meget teknisk, men det betyder egentlig blot, at træet ændres med varme, så det ikke i samme grad kan optage vand, der netop kan forårsage svamp og forrådnelse. Man kan sige, at cellerne 'brændes af', så de forbliver åbne, og fugten driver igennem strukturen i stedet for at optages i cellerne. Når cellerne først er ændret med varme, vil træet have disse egenskaber resten af dets levetid.


Acetylering - behandling med eddikesyreanhydrid

Acetylering er en modificeringsproces, som udføres med en kemisk forbindelse uden biocider. Ligesom ved modificering med varmebehandling handler det om at ændre træets struktur, så vandoptaget i træet nedsættes. Ved en acetylering blokeres de vandsugende hydroxyl-grupper i træet og træets cellevægge udfyldes med den færdigreagerede eddikesyreanhydrid.

Det kan lyde lidt snørklet, men det handler blot om, at en eddikesyreforbindelse trykkes ind i træet for at holde cellestrukturen permanent åben og uimodtagelig så især fugt ikke optages i træet. I de helt friske brædder kan eddiken, med lidt god vilje, stadigvæk duftes i træet.

Denne behandling forudsætter at træet fra start har en meget åben og gennemtrængelig træstruktur for at eddikesyreforbindelsen kan trykkes ind i træet med en imprægnerende effekt. Accoya er derfor en acetylering foretaget på radiata fyr, som netop er en træart med en særligt åben struktur.

Alt træ patinerer i grålige nuancer, når det er monteret i et udendørs byggeprojekt. Også modificeret træ. Vind og vejr er en afgørende faktor i den proces. Træ under udhæng vil gråne langsommere end træ, der er direkte påvirket af sol og regn.

Vores anbefaling

Vi mener altid, at en veludført oliebehandling er en god idé. Faktisk er det til enhver tid vores anbefaling, at du olierer dit træ. Enten før eller kort efter montering af et udendørs byggeprojekt.

Olie giver træet gode forudsætninger mod vind og vejr, og kan samtidig være med til at bevare den gyldne tone i varmebehandlet træ. Særligt, hvis man vælger en pigmenteret olie. Olie er dog ikke et must for at træet vil patinere flot udendørs.

Alt træ vil patinere og stå i grålige toner, hvis det ikke vedligeholdes og får olie minimum én gang om året. Modificeret træ vil gråne hurtigere end ikke-modificeret træ. Særligt, hvis det er monteret på en overflade med stor påvirkning fra solen. At farven patinerer hurtigere har dog ikke nogen ekstraordinær betydning for det modificerede træs egenskaber.

Det samme gælder for overfladebegroning på modificeret træ. Der vil forekomme overfladebegroning på alt træ, der eksponeres for nedfald, luftpartikler og lignende. Visuelt vil overfladebegroning oftest have samme karakter træsorterne imellem. Både Accoya og Thermo-D træ vil som alt andet træ til udendørs projekter kunne renses og olieres, og på det måde kunne opfriskes.

En modificering gør, at træet er mere modstandsdygtig over for nedbrydning, men det er stadig et levende materiale. Modificeret træ holder ikke så godt på vand, men holder forsat på den CO2 træet har optaget i sin vækstperiode.

Inspiration

Se alle