Keflico & Klimaet

I en forretningsmodel som vores, der hovedsageligt er baseret på træ og træbaserede pladeprodukter, oplever vi klimaforandringerne helt tæt på. Disse har allerede haft konsekvenser for flere af vores leverandører, hvor skovdriften hos nogle af disse har været udfordret af tiltagende skovbrande. Hos andre har et ualmindeligt fugtigt klima skabt problematikker med at få tilgang til skovene

Vi tager klimaforandringerne seriøst i Keflico. Det gør vi fordi, at de påvirker vores fælles verden nu, men også den verden som vi viderebringer til de kommende generationer. Derfor har vi valgt at påtage os et ansvar for at mindske den negative påvirkning på klimaet som vi har i vores værdikæde. Det har vi fordi, at dette er med til at fremme den samlede effekt af de klimafremmende produkter vi servicerer vores kunder og samarbejdspartnere med.

Vi tror på, at de valg vi træffer nu, er dem, som vil gøre en forskel for de muligheder vi har i fremtiden. Derfor er ansvarlighed også en integreret del af den måde vi driver vores forretning på, og vi mener, at en naturlig del af dette er at træffe proaktive miljøvalg. Disse valg indbefatter blandt andet skift af samtlige trucks på lageret til eldrevne, overgå til 100 pct. vindenergi for alt strøm i Keflico samt yderligere implementering af affaldssortering.

Den bæredygtige udvikling er en proces, hvor vi hele tiden bliver klogere på i takt med samfundet udvikler sig, og vi i den forbindelse bliver opmærksomme på nye optimeringsmuligheder. Vi har valgt at forpligtige os til at rapportere på denne udvikling.

Du kan læse mere om vores bæredygtighedsrejse og arbejde med at reducere vores klimabelastning her