Verdensmålene i Keflico

Som én af de større danske handelsvirksomheder indenfor branchen for handel med træ og træbaserede pladeprodukter, samarbejder vi løbende med aktører i mere end 30 forskellige lande verden over. Dette vil uundgåeligt påvirke både klimaet og miljøet. Derfor arbejder vi kontinuerligt på at mindske vores klima- og miljøpåvirkning, samt på at tænke i mere bæredygtige forretningsmodeller og løsninger. Vi ønsker at tage et medansvar og bidrage til en mere bæredygtig udvikling af vores fælles verden. Derfor har vi valgt at inkorporere verdensmålene i Keflico. Det er ikke alle 17 verdensmål, og 169 delmål, som vi kan bidrage lige meget til, hvorfor vi har valgt at prioritere de områder, hvorved vi ser et særligt stort potentiale for, at vi kan gøre en forskel.

Vi vurderer, at med baggrund i vores position i markedet har vi muligheden for proaktivt at inspirer og bidrage direkte til fire ud af de 17 verdensmål og herunder otte ud af de 169 delmål. Udover de fire verdensmål, som vi arbejder direkte med, så bidrager vi også indirekte til i alt 14 ud af de 17 verdensmål via vores enga­gement i FSC® Danmark.

9. Industri, Innovation og infrastruktur

En central del af at skabe fremtidens bæredygtige produkter og løsninger er at kende trends i markedet og engagere sig i markedsdrevet innovation gennem værdikæden. Derfor involverer vi os aktivt i verdensmål 9, der omhandler at bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering samt understøtte innovation. Dette med fokus på delmål 9.4, der vedrører mere effektiv udnyttelse af ressourcer samt øget brug af rene og miljøvenlige teknologier og industrielle processer. Vi deltager derfor aktivt i udviklingen af nye, bæredygtige træbaserede produkter og løsninger, samt indgå i nye bæredygtighedsfremmende samarbejder med leverandører.

Læs mere om vores tilgang til træinnovation og udvikling i værdikæden her.

 

 

12. Ansvarligt forbrug og produktion

Bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturens ressourcer er begge vigtige ele­menter i at fremme ansvarlig og bæredygtig brug af træ og træbaserede produkter. Derfor inspirerer og bidrager vi til verdensmål 12, der omhandler sikring af bæredygtige forbrugs- og produktionsformer.

Bæredygtig og ansvarlig brug af træ og træbaserede produkter kræver en fundamental forståelse af skoven og dennes dynamik. Det indbefatter f.eks. en forståelse af, at de tropiske skove er kendetegnet ved en høj dynamik bestående af konstante forandringer, og herunder et stort antal af forskellige træarter.

Læs mere om vores tilgang og politik til bæredygtigt brug af træ og træbaserede produkter her.

 

15. Livet på land

Vores liv på landjorden er afhængig af den måde vi behandler planeten på. Hvis vi ikke beskytter, genopretter og støtter bæredygtig brug af naturens ressourcer, vil det få al­vorlige konsekvenser for de fremtidige generationer. Dette er særligt relevant i verdens skove. I Keflico arbejder vi løbende med at udbrede forståelsen for skovproblematikkerne og deres relevans for en bæredygtig udvikling. Derfor har vi valgt at bidrage og inspirere til verdensmål 15, der har titlen: Livet på land, som omhandler at beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet. Herunder bidrager og inspirerer vi til delmål 15.1, 15.2 og 15.5, der alle omhandler at sikre bevarelse og genoprettelse af livet i og omkring verdens skove.

Læs mere om vores tilgang til livet på landjorden her.

 

17. Partnerskaber for handling

Vi står stærkest sammen, og vi fremmer bedst den bæredygtige udvikling gennem samarbejde og engagement. Derfor har vi valgt og engagere os i verdensmål 17, der omhandler at styrke globale partnerskaber for handling, og øge midlerne til at nå målene. Vi har vurderet, at indenfor dette verdensmål kan vi bedst bidrage og inspirere til delmål 17.16, der omhandler styrkelse af globale partnerskaber for bæredygtig udvikling samt samarbejde med mange forskellige interessenter, der mobiliserer og deler viden og ekspertise. Derfor mener vi også, at det giver mening, at vi prioriterer tætte samarbejder og langvarige relationer med både kunder, leverandører og vores øvrige samarbejdspartnere højt. Det tror vi på, giver en god og solid tryghed igennem hele vores værdikæde således, at der både er rum til at drifte, men også at udvikle os sammen.

Læs mere om nogen af vores bæredygtige samarbejder her.